Hur vi jobbar

och vad vi tror på.

Individen

Oavsett om du tar enskild lektion, grupplektion, deltar i en workshop eller har bokat artistcoachning utgår allt vi gör från dig som individ och dina mål.

Vi lär alla på olika vis och har olika vägar att nå våra mål. Det är din väg vi hjälps åt att utforma och följa.

Välkommen att nå dina mål.

Glädje & nyfikenhet

Det ska alltid vara roligt i grunden. Det är enda gången vi fullföljer något helhjärtat.

Självklart kan varje utvecklande resa vara tuff, utmanande och frustrerande. Det viktiga är att man alltid återkommer till att det är roligt.

Då blir allt ens hårda arbete värt det.

Ansvar

Det är alltid individens ansvar att göra vad man kan med de verktyg som presenteras för en under lektionstid.

Det går därför alltid bra att spela in, anteckna och ställa mängder av frågor.
Vill du veta mer om vår policy för ljud- och videoupptag? 

Läs de allmänna villkoren:

Läs mer här

Framsteg

Det är kul att se framsteg och det finns alltid en väg att nå till målet.

Vårt mission är att bryta ned vägen till målet i mindre delar och försöka vara så tydliga som möjligt i att kommunicera steg för steg hur du når till just ditt mål.
Självklart är du och dina tankar den absolut viktigaste tillgången.