Priser

En investering i dig själv

Priser 2021

Priser 2021

Produkt

Pris (inkl. moms)

Pris/lektion

Beskrivning

Provlektion

440 kr

440 kr

Provlektion. 
Ett tillfälle á 45 minuter.
End. ny kund. Ej presentkort.

Enskild lektion

780 kr

780 kr

Enskild lektion. 
Ett tillfälle á 45 minuter.

Enskild lektion
5-klipp.

3100 kr
(kan delbetalas)

620 kr

Enskild lektion. 
Fem tillfällen á 45 minuter.

Enskild lektion
10-klipp.

6000 kr
(kan delbetalas)

600 kr

Enskild lektion. 
Tio tillfällen á 45 minuter.

Sång i grupp

2600 kr
(kan delbetalas)

520 kr

Enskild coaching i grupp.
Fem tillfällen.

Introduktionskurs

890 kr

890 kr

Gäller workshop i 
Voiceworks lokaler.

Allmänna villkor

Detta gäller kring våra tjänster.

ALLMÄNNA VILLKOR

Samtlig undervisning hos Voiceworks faktureras.
Påminnelseavgift, samt avstängning från undervisningen träder i kraft vid sen/utebliven betalning.
Frånvaro, eller ej i tid ombokad sångtid återbetalas ej.
Inställd undervisning från Voiceworks sida ges igen vid snarast möjliga tid, om vikarie ej kan erbjudas.  
För sångare under 18 år är vårdnadshavare betalningsansvarig och kommer att kontaktas innan köp.


Allmänna villkor 
- enskild undervisning, 
- klippkort - enskild undervisning,
- artistcoachning. 

Anmälan för enskild undervisning/artistcoachning görs via info@voiceworks.se.
Ombokning görs senast 48 timmar före bokad tid. Detta för att möjliggöra att hitta en ersättningselev till samma tid. 
Det är tillåtet att omboka sin tid 2 gånger innan den anses förbrukad. 
För alla klippkort gäller 6 månaders giltighetstid från inköpsdatum.

Allmänna villkor 
- provlektion.

Intresseanmälan och anmälan för provlektion görs via info@voiceworks.se.
Ombokning görs senast 48 timmar före bokad tid. Detta för att möjliggöra att hitta en ersättningselev till samma tid.
Det är tillåtet att omboka sin tid 2 gånger innan den anses förbrukad.  

Allmänna villkor 
- kurser, sång i grupp.

Intresseanmälan för enskild sång i grupp görs via info@voiceworks.se.
Anmälan (ej intresseanmälan) är bindande.
Samtliga kursdatum meddelas innan kursstart.
Avbokning ej möjlig. Missat tillfälle anses förbrukat och ges ej igen (för långvarig sjukdom se under ”långvarig sjukdom” nedan.)  
Deltagare ges möjlighet att ta igen missat tillfälle vid två tillfällen under vår- och höstterminerna. Se "igensjungning" nedan.

Allmänna villkor 
- introduktionskurs.

Intresseanmälan för introduktionskurs görs via info@voiceworks.se.
Anmälan (ej intresseanmälan) är bindande och återbetalas ej vid utebliven närvaro. 
Vid sjukom/annan orsak kan platsen upplåtas till annan sångare.   

Ljud/videoupptagning

Ljudupptagning av lektion för privat bruk är tillåtet. Dock endast av din egen sångtid. 
(Det är dock god sed att meddela att man väljer att spela in sin lektion).
Det är strängt förbjudet att sprida dessa ljudupptagningar vidare, publicera dem el. dyl.
Respektera den sekretess som råder i utbildningsrummet.

Videoupptagning är ej tillåtet, annat än i tidigare avtalade fall.  

Sekretess

På Voiceworks vill vi att du som sångare ska känna dig trygg i att vi aldrig pratar om dig, varken din identitet eller vad du arbetat med under dina lektioner utanför företagets väggar utan ditt tillstånd. Vill vi någon gång referera till dig så ber vi självklart om tillåtelse direkt från dig först.
Ibland kan vi dock ta upp situationer som uppstått under lektionstid för att utbilda oss själva eller andra. Då anonymiseras självklart den sångare och situation det gäller.  

Kundregister / GDPR

Vid kontakt med Voiceworks, våra e-postadresser, på telefon eller via något av voiceworks.se's sociala medier medger du att vi har lov att lagra dina uppgifter enligt vår personuppgiftspolicy. Läs den här.
Dina uppgifter sparas för att kunna hålla kontakt med dig, fakturera köpta tjänster/produkter samt att nå ut till dig marknadsföringssyfte.

Långvarig sjukdom

För deltagare på kurs: Vid långvarig sjukdom (mer än 1 månad) som hindrar dig från att slutföra den kurs du är anmäld på finns möjlighet till återbetalning av resterande terminsavgift. Detta görs mot uppvisande av läkarintyg som uttryckligen avråder sångaren från att delta i sångundervisning. En administrativ avgift på 250kr återbetalas ej.

För deltagare med klippkort: Efter 4 veckors sjukdom som beräknas fortgå längre och kan styrkas av läkarintyg, kontakta oss så hjälper vi dig att förlänga klippkortets giltighetstid.   

Igensjungning

För de sångare som missat tillfälle på grupplektion eller masterclass: Två gånger per termin ges tillfälle att delta i igentagningsworkshop/masterclass utan extra kostnad. Kontakta info@voiceworks.se för mer information om datum.  

Betalning

Faktura skickas via e-post om pappersfaktura ej specifikt önskas vid anmälan. 
Längre kurser och klippkort kan delbetalas. Ange detta önskemål vid anmälan.
Vi hanterar INTE kontanter.  

Påminnelseavgift: 60 kr
Dröjsmålsränta: 12%
Pappersfaktura: 35 kr (ange vid anmälan om pappersfaktura önskas)