Generella villkor.

Samtlig undervisning hos Voiceworks faktureras.
Påminnelseavgift, samt avstängning från undervisningen träder i kraft vid sen/utebliven betalning.

Frånvaro, eller ej i tid ombokad sångtid återbetalas ej. 

Inställd undervisning från Voiceworks sida ges igen vid snarast möjliga tid, om vi ej hittar en vikarie. 


Villkor: enkeltimmar/klippkort enskild undervisning.

Intresseanmälan för enkeltimmar/klippkort görs via info@voiceworks.se.

Ombokning av enkeltimmar görs senast 48 timmar före bokad tid. Detta för att möjliggöra att hitta en ersättningselev till samma tid.
Det är tillåtet att omboka sin tid 2 gånger innan den anses förbrukad. 

För alla klippkort gäller 12 månaders giltighetstid från första lektionen.


VILLKOR: ABONNEMANG.

Abonnemangsformen gäller för enskild lektion á 40 minuter, varannan vecka. 
Detta är en löpande betalningsform där eleven har lektion regelbundet samma dag och tid vid varje tillfälle.

Abonnemanget kan sägas upp med tre (3) månaders varsel.

Det ges möjlighet för "frysning" av abonnemanget under sommarmånaderna efter avtal med Voiceworks.
Vid planerad frånvaro finns möjlighet att byta tid med andra sångare.

Alla abonnemangselever har också rabatterade priser på enkeltimmar, introduktionskurs och workshops.


Villkor: kurser/gruppundervisning.

Intresseanmälan för kurser/gruppundervisning görs via info@voiceworks.se.

Kurser är terminsbaserade och du förbinder dig ekonomiskt att betala för hela terminen. 
Vid sjukdom längre än 4 veckor (av läkare utfärdat intyg) kan pågående termin 'frysas' och lektioner återfås nästkommande termin efter avtal med Voiceworks.

Elever har också möjlighet att ta igen föranmäld frånvaro (48h före ordinarie lektionstid) i annan lämplig grupp, i mån av plats. Detta avtalas med Voiceworks via mail.


Villkor: workshop (i våra lokaler).

Intresseanmälan för workshops görs via info@voiceworks.se.

Deltagare förbinder sig vid anmälan till sin plats. Vid sjukdom (mot läkarintyg) kan denna plats tas igen vid nästa tillfälle.
Åhörare är alltid välkommen att hitta en ersättare själv till sin plats om han/hon ej har möjlighet att närvara. Detta meddelas till Voiceworks via mail. 


Kundregister.

Genom inskrivning i någon av Voiceworks utbildningar, ger du ditt samtycke till att vi samlar dina kontaktuppgifter.
Dessa hanteras självklart enligt PUL. Vi säljer inte dina kontaktuppgifter till tredje part.


Sekretess

Vid all undervisning råder sekretess. Detta för att skapa en trygg miljö för våra elever.


Ljud/videoupptagning av lektion.

Ljudupptagning av lektion för privat bruk är tillåtet. Dock endast av din egen sångtid.
Det är strängt förbjudet att sprida dessa ljudupptagningar vidare, publicera dem el. dyl.
Respektera den sekretess som råder i utbildningsrummet.

Videoupptagning är ej tillåtet, annat än i tidigare avtalade fall.


Betalning.

Faktura skickas via E-post.
Vid önskemål om pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift á 25 kr.

Terminskurser och klippkort kan delbetalas.
Ange detta önskemål vid anmälan.

Vi hanterar INTE kontanter. 


Undervisningsfria dagar.

Undervisningsfria dagar meddelas i god tid till befintliga elever.
Kurser planeras kring de undervisningsfria dagarna.


Tryckfel.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.